Twardzielka
   Twardzielka
Pierwszy krymina o polskim show businessie Mocna historia o zepsuciu i zbrodni w wiecie pe nym k amstw.Sze dziewczyn pi trup w, jedna zaginiona Kto brutalnie morduje pi kne modelki ci gni ta ze szpitala psychiatrycznego agentka o specyficznej urodzie i poszarpanym yciorysie musi wyja ni tajemnic , mierz c si tak e z w asn , pe n sekret w przesz o ci W wiecie okrutnych zbrodni, perwersyjnego seksu, luksusowej prostytucji, dziwacznych wynaturze zepsutego show businessu rozegra si gra o najwy sz stawk. New Read [ Twardzielka ] By [ Mariusz Zielke ] – bluevapours.co.uk

Polski dziennikarz ledczy i gospodarczy Absolwent Wydzia u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.W latach 1999 2009 r zwi zany by z dziennikiem gospodarczym Puls Biznesu W 2005 r zdoby nagrod Grand Press w kategorii dziennikarstwo ledcze za teksty o gie dowych zmowach Rok p niej nominowany do tej nagrody w kategorii dziennikarstwa specjalistycznego za cykl o absurdach urz dniczych i przetargach.W 2009 r za o y Niezale n Gazet Internetow www.ngi24.pl , w kt rej obj stanowisko redaktora naczelnego W 2009 r Niezale na Gazeta Internetowa zosta a nominowana do nagrody Grand Press jako pierwsze medium internetowe w historii tej nagrody, Mariusza Zielke nominowano ponownie w kategorii dziennikarstwo ledcze.

Download 
   Twardzielka
 By Mariusz Zielke – bluevapours.co.uk
 • Paperback
 • 384 pages
 • Twardzielka
 • Mariusz Zielke
 • Polish
 • 20 July 2018
 • 8377586916

10 thoughts on “ Twardzielka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *