Alaçatılı: kökler, taş ev, yasak aşk
   Alaçatılı: kökler, taş ev, yasak aşk
Ala at pek do ru olmasa da, y re halk nca bir Rum beldesi olarak bilinir Her ta evinin, kulaklar boyu unutulmam Rumlarla ilgili bir hikayesi, her ailesinin Rumlardan kalma k r k d k k birka par a e yas vard r Rumlar n Ala at ya geli gidi leriyse, okyanus med cezirleri gibi abart yla anlat l r.Ala at l roman XIX Y zy l n sonlar n da i ine alan, yak n tarihimizin zg nl n yitirmemi e siz mekanlarda ge er T rk ve Rum iki ailenin ayn ta evde ya ad klar ac tatl olaylar ger ek i ekilde, yal n bir dille anlat l r.Rum ailenin 1890 y l nda Sak z Adas ndan Ala at ya g n ll g , Bo nak ailenin Balkan Sava lar ndan sonra nuf sunun o u Rum olan Ala at ya zorunlu yerle tirilmesi, Rumlar n I D nya Sava s ras nda ttihat ve Terakki y netimince Sak z Adas na geri g nderilmeleri, Yunanl lar n 15 May s 1919 da Ala at da Osmanl y netimine son vermeleri Ard ndan II D nya Sava g nlerinde Sak z Adas n n Alman u aklar nca bombalanmas sonucu Rumlar n can korkusuyla T rkiye ye s nmalar , ya amlar ta evde kesi en farkl k lt rlerden iki gencin sava ko ullar nda alevlenen yasak a klar , Rum ailenin K br s ve ngiltere zerinden Yeni D nya ya g ve New York lu avukat n Ala at da k klerini aramas Y renin yak n tarihine k tutan, y re halk nca anlat lan ya anm ya da s ylence olaylar yans tan ve T rk Yunan dostlu una tan kl k eden ALA ATILI k kler, ta ev, yasak a k ak llardan kolay silinmeyecek bir insanl k dram Ege Denizi nin mavi sular n n ni in hep mavi kalmas gerekti inin hikayesi Best Download [ Alaçatılı: kökler, taş ev, yasak aşk ] Author [ Mehmet Culum ] For Kindle ePUB or eBook – bluevapours.co.uk

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Alaçatılı: kökler, taş ev, yasak aşk book, this is one of the most wanted Mehmet Culum author readers around the world.

Best Download eBook 
   Alaçatılı: kökler, taş ev, yasak aşk
 By Mehmet Culum – bluevapours.co.uk
 • 331 pages
 • Alaçatılı: kökler, taş ev, yasak aşk
 • Mehmet Culum
 • Turkish
 • 04 September 2018

10 thoughts on “ Alaçatılı: kökler, taş ev, yasak aşk

 1. Aygen says:

  u anda bask s var m bilmiyorum Fakat bulursan z mutlaka okuyun zellikle zmir i sevenlerin ve Yunan k lt r ne ilgi duyanlar n sevece ini d n yorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *